ข้าม ประเภทของรายวิชา

ประเภทของรายวิชา


ข้าม รายวิชาที่มีอยู่

รายวิชาที่มีอยู่

  • ศึกษาลักษณะสำคัญและผลกระทบของเทคโนโลยีสารสนเทศ
    สร้างเทคโนโลยีสารสนเทศที่สามารถใช้ในชีวิตประจำวัน
    ศึกษารายละเอียดของคอมพิวเตอร์
    เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้และนำไปใช้โดยมีความขยันซื่อสัตย์
    มีจิตสำนึกและรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน


ข้าม Navigation

Navigation

ข้าม เข้าสู่ระบบ

เว็บไซต์ อี-เลิร์นนิ่ง ในรายวิชาต่างๆของ ครูนิวัตร  ชูโชติโรงเรียนพรตพิทยพยัต เขตลาดกระบัง กรุงเทพฯ
สังกัด เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 2

ข้าม Calendar

Calendar

อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
        1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 วันนี้ ศุกร์, 23 กุมภาพันธ์ 23 24
25 26 27 28